Rècords del club

Si algú té dades d'algun altre rècord anterior a aquests o detecta algun error, pot enviar-nos les dades (marca, data, localització) a l'adreça de l'Escola (escola@clubatletismegava.com) qui ho comprovarà i després d'això, ho incorporarà en aquestes taules. Gràcies!

Aquestes marques han estar actualitzades de forma contínua (en vermell, les marques millorades aquesta temporada).

FEMENINS DE TOTS ELS TEMPS*

MASCULINS DE TOTS ELS TEMPS*

HISTÒRIC PER MARQUES**

* Revisió 3.0 by Marc Massip (10/04/2022)
** Versió 1.0 by Jordi Lacambra (01/04/2016)