Rècords del club

Si algú té dades d'algun altre rècord anterior a aquests o detecta algun error, pot enviar-nos les dades (marca, data, localització) a l'adreça de l'Escola (escola@clubatletismegava.com) qui ho comprovarà i després d'això, ho incorporarà en aquestes taules. Gràcies!

Aquestes marques han estar actualitzades de forma contínua (en vermell, les marques millorades aquesta temporada)

MARQUES DE LA TEMPORADA

FEMENINS DE TOTS ELS TEMPS*

MASCULINS DE TOTS ELS TEMPS*

HISTÒRIC PER MARQUES**

* Revisió 2.0 by Marc Massip (09/02/2016)
** Versió 1.0 by Jordi Lacambra (01/04/2016)