Política de privacitat

Des de Club Atletisme Gavà som conscients de la importància que suposa pels nostres socis i atletes obtenir informació clara i transparent sobre l'us que fem de la informació que ens proporcionen.
La relació amb els nostres socis i atletes es basa en la l'honestedat, el rigor i la transparència per tal de construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat (publicada a la web del club) els hi detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres.

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CLUB ATLETISME GAVÀ amb CIF G58529017

Adreça postal:
Estadi Municipal "la Bòbila"
Passatge Elisenda de Montcada s/n
08850 Gavà (Barcelona)
Telèfon: 936 380 296
e-mail: club@@clubatletismegava.com

DPO: rgpd@@clubatletismegava.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 • Enviar informació relacionada directament amb la seva participació com a membre de l'entitat.
 • Enviar informació promocional i/o publicitària de les activitats que portem a terme inclús per mitjans electrònics. Recordem que tots els socis i atletes accepten, per la seva condició, que el correu electrònic és comunicació oficial i forma de comunicació amb els nostres afiliats, tal com marca els nostres estatuts.
 • Facilitar ajuda i resoldre les seves consultes a través dels Formularis inclosos a les webs, raó per la qual contactarem amb vosaltres al telèfon i/o mail que ens ha proporcionat.
 • Registrar el seu correu per rebre la newsletter que periòdicament lliurem als nostres socis i atletes, només en el cas de que la hagi sol·licitat expressament.
 • Gestió, en el seu cas, de la nostra relació contractual inclosa la tramitació de la sol·licitud de participació i contracte de participació corresponent, gestió de les factures i pagaments, seguiment de pagaments en cas de que aquests no s'hagin fet efectius en la data acordada, fidelització i realització d'enquestes de qualitat.
 • Manteniment de llistes de no enviaments comercials en cas que ens hagi comunicat que no vol rebre informació promocional/publicitària per via electrònica.
 • Manteniment de llistes de supressió/cancel·lació de dades en cas de que hagi exercitat el seu dret a la cancel·lació de les seves dades. Aquestes dades es mantindran bloquejades i amb accés restringit durant el termini legal mínim establert.
 • Permetre el funcionament de les nostres websites a través de cookies tècniques i funcionals.

3. Quan de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran:
 1. Durant el mínim temps legal possible.
 2. En el cas de que no mantingui cap relació amb CLUB ATLETISME GAVÀ, es a dir, si no ha renovat el seu compromís con a soci o atleta durant el darrers 3 anys.
 3. En cas de sol·licituds d'informació o consulta: mentre siguin necessàries per donar resposta a la mateixa.

4. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Depenent del tipus de relació i/o de vinculació amb nosaltres, la base legal per tractament de les seves dades personals pot ser:
 • El seu consentiment, donat en el moment de facilitar voluntàriament les seves dades en els nostres formularis i acceptar el tractament de les seves dades a la casella corresponent als nostres formularis de filiació.
 • Relació contractual amb l'entitat.
 • Tanmateix podem tractar les seves dades en base a la relació contractual existent entre les parts com a conseqüència de la seva participació en esdeveniment organitzat per CLUB ATLETISME GAVÀ (Ex: participació com a voluntari)
 • L'interès legítim ens servirà com a base legal pel tractament de les seves dades en la navegació als llocs web.
 • Obligació legal, inclosa al Reglament Europeo de Protecció de Dades i a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSI.


5. A qui comunicarem les seves dades?

a) Les dades dels formularis sobre consultes no es lliuraran a cap tercer. Únicament es tracten internament a CLUB ATLETISME GAVÀ.

b) Quan CLUB ATLETISME GAVÀ li presti un servei a través d'una tercera empresa proveïdora les seves dades es comunicaran a aquesta empresa, amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis entre el Responsable del Tractament (CLUB ATLETISME GAVÀ) i l' Encarregat del Tractament (empresa proveïdora)

c) Pels subscriptors de la newsletter es poden cedir les dades. Si les tracta una tercera empresa per la gestió de la newsletter, es signarà el degut contracte de prestació de serveis com a Encarregat del Tractament.

En cas de transferència de les seves dades a tercers països, vetllem per donar la màxima privacitat i seguretat a les dades dels nostres socis i atletes. En aquest sentit la majoria dels nostres proveïdors i col·laboradors es troben dintre del EEE (Espai Econòmic Europeu). En cas de que algun d'ells estigui situat fora d'aquesta àrea, si es tracta d' EEUU haurà d'estar acollit al Privacy Shield o be en un país amb un nivell adequat de protecció d'acord amb els criteris de la Comissió Europea. En cas d'altres països que no tinguin lleis tan estrictes com la legislació europea, apliquem clàusules contractuals tipus d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 5 de Febrer de 2010.

CLUB ATLETISME GAVÀ garanteix que sota cap circumstància ven, ofereix i/o comercialitza amb les dades dels seus socis i atletes.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a CLUB ATLETISME GAVÀ s'estan tractant les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la seva rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com retirar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades per a l'enviament d'informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
 • Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.
 • L'exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant de CLUB ATLETISME GAVÀ amb domicili a Passatge Elisenda de Montcada s/n, Estadi Municipal «la Bòbila» 08850 Gavà Barcelona, o per correu electrònic, a l'adreça rgpd@@clubatletismegava.com, amb la mateixa documentació que per correu postal.7. Contacte

 • Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades pot posar-se en contacte amb la nostra DPO a rgpd@@clubatletismegava.com
 • Tanmateix vostè pot dirigir les seves reclamacions derivades dels tractament de les seves dades de caràcter personal davant de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agdp.es)

No hay comentarios:

Publicar un comentario