Quotes 2019-2020

Temporada 2019-2020

Full explicatiu
Full d'inscripció

Categories 

  • Mini Atletes (a partir de 4 anys...)
  • Escola d’Atletisme (...fins a 16 anys) (Sub10 - Sub16)
  • Sub18, Sub20, Sub23, Absolut i Màster
  • Open
  • Muntanya (i Simpatitzants)
  • Specials
  • Pares i Mares

Prestacions

  • Accés a les instal·lacions de la Bòbila
  • Entrenadors de primer nivell
  • Descomptes en material esportiu
  • Assegurança i/o Mútua
  • Fitxa Federativa *
  • Accés a servei de Fisioterapeuta
  • Activitats socials
  • Participació en la gestió del club (Junta, Assemblea,...)
  • Revisió mèdica

Quotes

(quota anual)
  • Mini atletes: 245€
  • Sub10: 235€
  • Sub12 - Sub16: 350€
  • Sub18, Sub20, Sub23, Absolut: 305€
  • Roba (obligatori per noves altes)**: 90€
  • Open: 220€
  • Muntanya i Màster: 220 + llic
  • Simpatitzant Muntanya***: 90€ + llic. FEEC
  • Descompte Pares****: Open – 60€ (descompte equivalent a ±30%)
  • Specials: 115€
Descompte del 10% per socis/es de la mateixa unitat familiar.
Possibilitats de beques en funció de les marques assolides.
El pack de roba inclou roba de competició, xandall i bossa.
* Excepte Categoria Open, Pares i Mares i Specials.
** El pack de roba inclou roba de competició, xandall i bossa.
Obligatori per totes les noves altes a les categories federades.
*** Sense dret a pistes i vestidors, ni revisió mèdica.
**** Únicament Pares o Mares d’atletes de l’Escola. Horari de 18 a 20h.
Preu per persona. Accés únicament a pistes i vestidors.