Projecte Club Atletisme Gavà i ACCeDE Gavà

A l’any 2020  el CLub Atletisme Gavà engega gràcies a ACCeDE Cooperació (Associació Catalana per la Cooperació, l’Esport, el Desenvolupament i l’Educació), amb més de 10 anys desenvolupant diversos projectes amb gran impacte al territori i amb una gran capacitat transformadora un projecte d'atletisme a les zones rurals d'Etiòpia.


El projecte on s’ha implicat el Club Atletisme Gavà es desenvoluparà en els barris de les zones rurals de Gurage. Un indret que es troba a 150 quilòmetres al sud-oest d’Addis Abeba, la capital d’Etiòpia. El projecte consisteix en la creació d’una escola d’atletisme. Es tracta una acció molt motivadora i que s’ajusten als nostres valors de vetllar pel benestar dels infants i assegurar drets fonamentals com l’educació, la salut, l’esport i el joc.


L’escola estarà formada per nens i nenes d’entre 8 i 14 anys amb circumstàncies de vida molt dures. L’objectiu és utilitzar l’esport, en aquest cas l’atletisme, com una eina pel desenvolupament que ajudi a mitigar la seva situació i unir esforços a favor de l’educació i la salut i, al mateix temps fomentar una pràctica esportiva en valors.Entrenadors del club tindran l’oportunitat de viatjar com a cooperants a Etiòpia per portar a terme entrenaments amb els nens de l’escola, fer clínics i campus, cursos de formació per entrenadors i ensenyar la seva metodologia de treball. 

Les zones de Gurage es distribueixen en diferents emplaçaments amb construccions d’adob i troncs on conviuen famílies i bestiar. La situació dels seus habitants és dura i precària, amb condiciones pèssimes d’higiene i sanitàries. Per aconseguir aigua han de fer llargues caminades, no tenen xarxa elèctrica, ni escoles i els centres assistencials estan molt allunyats els uns dels altres, el transport públic és mínim. 


Els infants han d’ajudar a les pobres economies familiars. En concret treballant al camp, cuidant dels germans, recórrer les llargues distàncies existents per recollir aigua i llenya, portar els productes al mercat o el gra a moldre.

Es tracta de zones on els nois tenen prioritat per anar a l’escola. En els primers anys d’escolarització encara assisteixen a classe gairebé el mateix nombre de nois i noies, però a secundària les noies comencen a deixar l’escola. I si parlem de la Universitat les xifres encara són més baixes. Aquestes dades fan que el Govern hagi decidir bolcar-se en  l’educació superior i inclús manté als universitaris mentre cursen els seus estudis.

Per invertir aquesta situació tan dura, la Univesitat de Wolkite impulsa un programa esportiu que engloba 4 esports: bàsquet, futbol, voleibol i atletisme. Es tracta d’un projecte que persegueix l’escolarització dels infants i joves. A través de l’esport es vol incrementar la seva escolarització i que puguin tenir una sortida professional. Al mateix temps, s’asseguren uns valors i uns hàbits higiènics i saludables. La Universitat és l’encarregada de detectar als nois i noies que tinguin aquesta necessitat i s’encarrega de comprar-li el material escolar i l’uniforme. Així mateix, el fet d’estar escolaritzats i fer esport assegura que tinguin com a mínim un menjar al dia.

Gràcies a aquest projecte, entrenadors del Club Atletisme Gavà tindran l’oportunitat de viatjar com a cooperants a Etiòpia per portar a terme entrenaments amb els nens i nenes de l’escola, fer clínics i campus, cursos de formació per entrenadors i ensenyar la seva metodologia de treball. 

El projecte té un cost de 7.000 euros i contempla quatre línies d’ajuda: adquisició de material escolar, roba esportiva i material esportiu, lunch day (un àpat diari) i control sanitari. D’altra banda, les despeses dels entrenadors, que seran estudiants de ciències d’Educació Física, serà assumit per la Universitat de Welkite.

Fotos