Circulars

En aquesta secció trobareu les últimes circulars i barems aplicables per a la temporada en vigor. Tota circular és vigent fins que es publiqui una nova que la substitueixi. En las de divergencias amb la publicada en el tauler d'anuncis del club s'aplicarà la més actual.


Convocatòria d'eleccions a la Junta 2024 *NOVETAT*

Text públic de convocatòria dels socis al procés electoral que es durà de divendres 19 d'abril de 2024 a la SALA POLIVALENT DEL ESTADI.
Clica per descarregar (pdf)

Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària 2024 *NOVETAT*

Text public de convocatòria dels socis a l'Assemblea General Ordinària 2024 que es durà de divendres 8 de març de 2024 a la SALA POLIVALENT DEL ESTADI.
Clica per descarregar (pdf)

Memòria CA Gavà Temp. 2022

Text complet de la Memòria CA Gavà Temp. 2022 on es recull les fites esportives del nostre club durant tota la temporada.
Clica per descarregar (pdf)

Notificació de les beques per la temporada 2022

Relació d'atletes del Club atletisme Gavà mereixedors a les beques esportives del Club Atletisme Gavà per a la temporada 2023.
Clica per descarregar (pdf)

Projecte Pedagògic i esportiu del CA Gavà 2022-2023

El present projecte pretén explicar un conjunt de normes, objectius, funcions i criteris de funcionament del Club Atletisme Gavà. Totes aquelles persones que integren la disciplina de Club Atletisme Gavà es comprometen a conèixer, complir i fer complir-lo.
Clica per descarregar (pdf)

Les funcions de cada estament serà regulat pel «Projecte Pedagògic i esportiu del Club» per la temporada en curs.


Criteri per la obtenció de beques per la temporada 2022

Criteri, requisits i sistema de puntuació per optar a les beques esportives del Club Atletisme Gavà per a la temporada 2022 i següents.
Clica per descarregar (pdf)

Protocol d’actuació durant la pandèmia de la Covid-19

Protocol d’actuació durant la pandèmia de la Covid-19 en les instal·lacions del Club d’Atletisme de Gavà.
Clica per descarregar (pdf)

Preus roba i equipacións per la temporada en curs

Preus vigents de la roba i equitacions oficials del club i procediment per poder adquirir-la. Aquest preu són orientatius, consulteu amb la secretaria els preus definitius i disponibilitat.
Clica per descarregar (pdf)

També ho pots trobar a: botiga.clubatletismegava.com/

Estatuts CA Gavà (versió 2016)

Text complert del estatuts del club vigents a data d'avui. Registrats i validats per el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Clica per descarregar (pdf)

Codi de règim Intern del CA Gavà - Drets i deures

Aquest reglament desenvolupa i recull tot un seguit drets i compromisos que l'atleta assumeix pel fet de ser atleta del CA Gavà, sent la seva acceptació i compliment obligatòria per mantenir aquesta condició així com les possibles sancions i procediment per regular la convivència amb la resta de companys.
Clica per descarregar (pdf)

Liquidació per desplaçaments a Campionats d'Espanya.

Criteri de càlcul per a les subvencions als desplaçaments de l'atleta i entrenadors per sufragar les possibles despeses ocasionades en la participació d'aquests campionats.

Clica per descarregar (pdf)*

A la temporada 2020 s'apliquen mesures excepcionals.

Decàleg pels pares de l’escola

Text complert del «Decàleg pels pares de l’escola» del Club on recollim un seguit de compromisos pels pares que creiem són part fonamental pel correcte desenvolupament de la formació esportiva dels seis filas i filles.
Clica per descarregar (pdf)

Criteri vigent pel Voluntariat en competicions a la Bòbila

Criteri de gratificació, selecció i bonificació del voluntariat en competicions organitzades pel club a la Bòbila.
Clica per descarregar (pdf)