19 oct. 2016

Convocatòria Assemblea Ordinària 2016Benvolguts socis, sòcies i pares i mares dels socis.

En primer lloc us volem donar les gràcies per voler formar part d’aquest club que estimem, i com a membres de ple dret, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que es durà a terme el divendres 28 d’octubre de 2016 a la Sala Polivalent de l’Estadi Mpal. la Bòbila en horari de:
 • 1ª CONVOCATÒRIA 19:00h.
 • 2ª CONVOCATÒRIA 20:00h.

ORDRE DEL DIA

Benvinguda
 1. Balanç i projecte temporada 2015/2016
  a.  Aspectes generals
, valoració del President
  b. Gestió econòmica i pressupost, valoració del Tresorer
  c. Valoració àrea tècnica i projecte, valoració del Director Tècnic

 2. Objectius temporada 2016-2017

 3. Eleccions a la presidència del club (Juny de 2017)

 4. Actualització d’estatuts
  - Durada del mandat de la junta
  - Modificació inici/final any fiscal

 5. Precs i preguntes
Esperem comptar amb la vostra presència en aquesta important jornada pel nostre Club, i alhora desitgem de tot cor que la temporada que ha començat sigui del tot profitosa i positiva.
Preguem si voleu afegir algun punt a l’ordre del dia ho feu constar l’abans possible.

La junta Directiva

 • Donat l’interès i la importància dels temes a tractar es prega la màxima assistència, per fer que el nostre Club sigui més ric i plural.
 • En cas que no pugueu assistir personalment, pogueu delegar la vostra participació per escrit a qualsevol altre soci/a que sapigueu que assistirà.

Descarga la convocatòria aquí


No hay comentarios:

Publicar un comentario